Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Nieuwe schepenen en bevoegdheden bekendLede - Vanaf januari volgend jaar worden in Lede de politieke bevoegdheden van OCMW-voorzitter Annelies De Meersman en eerste schepen Stijn Wille (beiden Open Vld) overgedragen. Schepen Robert De Mulder behoudt grotendeels zijn huidig pakket, maar wordt eerste schepen. Schepen Geertrui Van de Velde, nochtans koploper wat naamstemmen betreft, blijft vijfde schepen en neemt er het voorzitterschap van het Bijzonder Comité van de Sociale dienst, de opvolger van het OCMW als onderdeel van het gemeentebestuur, bij.

De taken van schepen Stijn Wille belandden bij schepen Elke Meganck (CD&V) en Bart Heestermans (Groen). Die laatste krijgt ook de milieuthema’s die voorheen door schepen Van de Velde werden behartigd. Middenstand belandt bij schepen Elke Meganck. Troostprijs is er voor Jo Maebe (Groen). Die wordt voorzitter van de gemeenteraad.

De volledige verdeling van de bevoegdheden:


Roland Uyttendaele (CD&V) - Burgemeester:
Veiligheid (politie en brandweer), PR, patrimonium en kerkfabrieken

Robert De Mulder (CD&V) - 1ste schepen:
Openbare werken, verkeer en mobiliteit, nutsvoorzieningen, onderhoud van patrimonium en begraafplaatsen, communicatie en ICT

Bart Heestermans (Groen) - 2de schepen:
Ruimtelijke ordening en milieu, stedenbouw, landbouw, klimaat en duurzaamheid, jeugd, kinderopvang en onderwijs (kunstacademie)

Elke Meganck (CD&V) - 3de schepen:
Burgerlijke stand en bevolking, personeel en organisatie, locale economie (middenstand, tewerkstelling, markten, wijkwerken), evenementen, kermissen, feestelijkheden en samenwerkingsverbanden

Dirk Rasschaert (De Coöperatie) - 4de schepen:
Financiën, cultuur, toerisme, bibliotheek, sport, dierenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking

Geertrui Van de Velde (CD&V) - 5de schepen + voorzitter BCSD:
Welzijn, sociale zaken (gezondheidszorg, Huis van het kind, gezin, gehandicapten, emancipatie...), WZC en assistentie woningen en senioren

Jo Maebe (Groen): voorzitter gemeenteraad

;