Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Burgemeester Roland UyttendaeleLede - Terwijl het ganse land kijkt naar de politieke situatie en het al dan niet doorbreken van het cordon sanitair in Ninove blijkt dat CD&V in Lede de bedoeling had Vlaams Belang aan boord  te hijsen van het gemeentebestuur. “Onze beide partijen overlegden tot in Brussel toe waarop de naam Vlaams Belang - als enig obstakel – veranderd werd in Lede Vlaams en Zinvol”, vertelde gemeenteraadslid en niet verkozen kandidaat Filip Bauters donderdagavond tijdens de gemeenteraad. CD&V ontkende noch bevestigde.

Dat Vlaams Belang de voorbije maanden in Lede wel heel sterk oppositie voerde tegen meerderheidspartij Open Vld en zo extra vuur gaf aan de sluimerende breuk met coalitiepartner CD&V is sinds donderdagavond plots heel wat beter te verstaan. Gemeenteraadslid Filip Bauters maakte bij de opening van de gemeenteraad bekend dat er een mondeling voorakkoord was tussen Vlaams Belang en CD&V.

Voorakkoord

“Wij werden begin dit jaar door CD&V gecontacteerd om een samenwerking op poten te zetten”, stelde de niet verkozen kandidaat van het tot ‘Lede Vlaams en Zinvol’ vervelde Vlaams Belang. Die vervelling bleek overigens een zeer bewuste keuze om het cordon sanitaire op verdoken wijze te kunnen doorbreken. “De naam Vlaams Belang was een obstakel, maar heel vlug werd daar voor beide partijen - tot in Brussel toe - een oplossing voor gevonden”, stelde Bauters tijdens de gemeenteraad onomwonden.

Dat zijn partij ondanks dat manoeuvre – en mogelijk ook omdat CD&V (10 zetels) en Lede Vlaams en Zinvol (2 zetels) slechts 12 van de 25 zetels konden vertegenwoordigen en er dus steun van N-VA (4 zetels), Groen (3 zetels) of de door Sp.a gesteunde De Coöperatie (2 zetels) nodig was - uit de boot viel om verder te besturen zit hem duidelijk hoog.

Schijnheiligen

“Ik heb spijtig genoeg geleerd  dat niet alleen moslimextremisten goed overweg kunnen met messen, maar ook Christenen blijken perfect een mes in iemands rug te kunnen deponeren. Ik baal dan ook van de schijnheiligen die hun beloftes niet nakomen en die, ondanks het feit ze toebehoren aan het clubje die de tien geboden respecteren, onnoemelijk zondigen tegen gebod acht en tien.”

Geen reactie

Bij CD&V voelde niemand zich geroepen om te reageren en probeerde men zo snel mogelijk terug over te gaan tot de orde van de dag. Daar stak gedumpte coalitiepartner Open Vld/Lede echter een stukje voor. Na een korte schorsing besloten de liberalen op te stappen. “De stilzwijgendheid is veelzeggend en niet tolereerbaar voor ons als democratische partij. Wij moeten onze achterban raadplegen om te kijken hoe we hier verder mee om gaan”, stelde fractieleider Peter Venneman. In het kielzog van de liberalen stapten ook VB-kopman Marc Boterberg en Filip Bauters op. CD&V handelde, in aanwezigheid van toekomstige coalitiepartners Groen en De Coöperatie alsook oppositiepartij N-VA, de gemeenteraad verder af zonder ook maar iets van reactie te geven. Na afloop nodigde burgemeester Uyttendaele zonder de minste gène de nog aanwezige politici en het publiek uit om in een naburig café iets te drinken op zijn komende ambtstermijn.

;