Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Actiegroepen overhandigen open brief aan politiciLede - De actiecomités die zich verzetten tegen bouwprojecten voor woonwijken en winkelcentra langs de Hoogstraat, Heiplas, Rijsveld, Hulst en Steenland in Lede verenigden zich. Via de Gecoördineerde Actiegroep Ruimtelijke Ordening Lede (Garol) pleitten ze, met de steun van Natuurpunt, voor een duidelijke visie.

“Feit dat we op zoveel plaatsen in ons dorp geconfronteerd worden met ondoordachte bouwaanvragen toont aan dat een afgebakend en rechtlijnig beleid noodzakelijk is”, luidt het. In een open brief roept deze nieuwe vereniging de politici van Lede met het oog op de komende legislatuur op om via burgerparticipatie werk te maken van een vlotte verkeersdoorstroming, behoudt van groen en betere fietsinfrastructuur.

;