• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
[+++]

Voor artikels over Erpe-Mere en Lede verwijzen we u voortaan graag door naar HLN.be

Disclaimer

1. WebnieuwsErpeMereLede.be


Webnieuws Erpe-Mere & Lede verder genoemd WebnieuwsErpeMereLede.be is een vrijwilligersinitiatief dat zich tot doel stelt  inwoners en bezoekers van de gemeenten Erpe-Mere en Lede op een zo volledig en nauwkeurig mogelijke manier te informeren.


2. privacybeleid


Het bezoek en gebruik van WebnieuwsErpeMereLede.be is vrij en is mogelijk zonder het opgeven van enige persoonlijke informatie. Dit betekent dat u artikels kunt lezen en (video)beelden kunt bekijken zonder naam, e-mail of andere persoonlijke gegevens op te geven.


2.1. wedstrijden
Het deelnemen aan wedstrijden vereist het opgeven van persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de winnaar(s) van de wedstrijden te contacteren. Na afsluiten van een wedstrijd worden de gegevens van de deelnemers niet bewaard.


2.2. nieuwsbrief
Via de website WebnieuwsErpeMereLede.be kan ingetekend worden op onze nieuwsbrief. Hiertoe worden enkele gegevens gevraagd om de inschrijving te voltooien. Deze gegevens worden enkel voor het versturen van de e-mail nieuwsbrief gebruikt
Gebruikers kunnen zich op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Op dat moment worden alle gegevens uit onze mailinglijst gehaald.


2.3 reacties en nieuwsmeldingen
Gebruikers van WebnieuwsErpeMereLede.be kunnen reageren op artikels en zelf nieuws melden. Deze reacties en meldingen worden niet automatisch on line geplaatst. De redactie behoudt het recht deze vooraf te screenen, in te korten, te redigeren en te weigeren.
Reacties komen pas in aanmerking voor on-linepublicatie indien deze vergezeld zijn van een volledige naam en adres. Gebruikers wiens reacties on line geplaatst worden, worden hiervan niet verwittigd, niet vooraf en niet achteraf.


2.4 uitwisseling van gegevens
De gegevens verzamelt door WebnieuwsErpeMereLede.be worden in geen geval doorverkocht of doorgegeven aan derden.

 

3. links naar externe websites


WebnieuwsErpeMereLede.be bevat hyperlinks die verwijzen naar websites die beheerd worden door derden. Deze externe links worden enkel als bijkomende informatie voor de gebruikers van WebnieuwsErpeMereLede.be geplaatst. Deze linken en de inhoud ervan worden beheerd noch gecontroleerd door WebnieuwsErpeMereLede.be en vallen daardoor buiten onze verantwoordelijkheid. Het linken naar andere websites houdt niet noodzakelijk in dat WebnieuwsErpeMereLede.be een samenwerking met deze websites onderhoudt.


4. links naar WebnieuwsErpeMereLede.be


Het is privé-personen, verenigingen en instellingen toegelaten op de eigen website een link te leggen naar www.WebnieuwsErpeMereLede.be of een onderdeel hiervan.
De aangebrachte URL moet de volledige pagina op WebnieuwsErpeMereLede.be oproepen en de URL van WebnieuwsErpeMereLede.be moet zichtbaar zijn in de geopende browser.


6. verantwoordelijkheid


WebnieuwsErpeMereLede.be kan, behalve in geval van haar eigen opzet of zware fout, niet aansprakelijk gesteld worden voor:
• de onjuistheid, de onvolledigheid, of de ongeschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Alle verstrekte informatie wordt ‘‘ zonder meer ‘‘ zonder garantie van om het even welke aard verschaft
• het zonder verwittiging wijzigen, aanpassen, bijsturen en verwijderen van de verstrekte informatie
• enige technische moeilijkheden die de gebruiker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, onvoldoende capaciteit, de eigen hardware van de gebruiker, software, browser, computersystemen en hun extensies, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde software die hun toegang verleent tot het internet en deze website. Het aanpassen, installeren, onderhouden, de werking en het updaten van de hierboven bedoelde eigen soft- en hardware van de gebruiker, evenals zijn computersystemen en hun extensies, blijven de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze website.
• schade voortvloeiend uit fouten, ongeacht hun oorzaak, die zouden plaatsvinden tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die door de gebruiker in de interactieve toepassingen ingebracht worden
• de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programeercode, software, van de website WebnieuwsErpeMereLede.be of de gebruiker, en de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die daaruit voortvloeit.


7. toegankelijkheid van de site


WebnieuwsErpeMereLede.be voorziet in alle nodige middelen om een goede werking van de website te verzekeren. De organisatie achter deze site kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet voortdurend toegankelijk zijn van de website te wijten aan storingen, onderbrekingen en technische problemen.


8. intellectuele eigendomsrechten


De teksten, afbeeldingen en andere items op WebnieuwsErpeMereLede.be worden door het auteursrecht beschermd. Reproduceren van teksten of mededelen aan het publiek is enkel toegelaten voor niet-commerciële doeleinden met duidelijke bronvermelding of mits nadrukkelijk akkoord van WebnieuwsErpeMereLede.be

Voor bepaalde elementen van deze website, maakt WebnieuwsErpeMereLede.be gebruik van materiaal aangeleverd door derden. Het intellectuele eigendomsrecht van dit materiaal blijft onherroepelijk bij deze derden. Mocht u materiaal terugvinden op onze site, waarvan u meent dat hun gebruik uw intellectuele eigendomsrechten, auteurs of aanverwante rechten schendt, verzoeken wij u ons te contacteren.
 

9. Onze gegevens


Redactie en Webteam
WebnieuwsErpeMereLede.be
p.a. Bergstraat 36
9420 Mere
0496 79 73 05
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Server-administratie en Advertenties
Tim Moreau
Lostraat 56  2a
9880 Aalter
0474 98 10 71
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
BTW nr: BE 0888.767.250

Webdesign
Fotogenik
Nieuwstraat 67c
9260 Serskamp
0479 58 48 09
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
BTW nr: BE 0885.910.502